Regnskapsførsel:

 • Bilagsføring i henhold til gjeldende regelverk
 • Lønn og lønnskjøringer
 • Utarbeidelse av offentlig regnskap med noter og årsberegning
 • Selvangivelse med ligningspapirer
 • Rådgivning i forhold til skatt og merverdiavgift
 • Budsjettering
 • Meningsfull rapportering og kundetilpasset rapportering, basert på logiske og relevante nøkkeltall / KPIer.

Tjenesteproduksjon:

Fra første kundemøte til løpende rapportering

 • Første kundemøte: Presentasjon av Adiutare og hvilke tjenester vi kan tilby. Vi går også igjennom selskapet og hvilke behov kunden har. På bakgrunn av dette utarbeider vi et tilbud basert på estimert tidsforbruk og våre timesatser.
 • Ved tilbudsaksept tar vi en nøye gjennomgang med kunden for å forstå verdiskapningen og virksomheten enda bedre. Med utgangspunkt i kundens målsetninger vil vi definere riktige og meningsfylte måleparametere /KPIer.
 • Vi går igjennom kundens interne rutiner, slik at disse tilpasses våre rutiner for å sikre en effektiv tjenesteproduksjon. Kunden får også en nøye innføring i hvordan og hvilket regnskapsmateriale som skal overleveres oss.
 • Vi fordeler administrative oppgaver mellom Adiutare og kunden. I tillegg til vanlige regnskapsoppgaver som bokføring, avslutning, lønnskjøring og rapportering kan vi også utføre remitteringer, oppdateringer og oppfølging av kunde- og leverandørreskontro, etc. Sammen med kunden finner vi den måten det er mest hensiktsmessig å utføre disse tjenestene på.
 • Sammen definerer vi rapporteringskrav, så som tidsintervall, tilgjengelighet og detaljnivå.

Vi bistår også med generelle økonomiske spørsmål og bistår i forbindelse med problemstillinger innenfor skatt og merverdiavgift.

Andre tjenester:

Vi utfører konsulent- og rådgivningstjenster for norske bedrifter som retter seg mot det tyske eller tysksprålige markedet. Daglig leder og autorisert regnskapsfører Odd Bråten har økonomisk utdannelse og yrkeserfaring fra Tyskland, snakker flytende tysk og har et bredt kontaktnett i Tyskland. Å ha en samarbeidspartner som kjenner både språk og kultur, og som har økonomisk utdannelse kan være en stor fordel.